Business coaching MKB

Wat houdt business coaching in?

Wij helpen ondernemers met business coaching trajecten om hun persoonlijke en zakelijke dromen te realiseren. Wij doen dit door realistische doelen te formuleren en daarna gezamenlijk de weg ernaartoe te vinden.

Met onze business coaching heb je een ervaren en deskundige coach aan je zijde waardoor de gestelde doelen bereikbaar worden. Met andere woorden, wij zorgen voor vakkundige begeleiding en ondersteuning.

Uitgangspunten business coaching

Een belangrijk uitgangspunt in onze business coaching aanpak is dat je veel zelf kunt doen. Je weet tenslotte zelf het beste waar je naartoe wilt. Maar je weet ook waar je onzeker over bent en voor welke zaken je een klankbord zoekt. Wij helpen je met onze business coaching om je doelen goed te formuleren. Wij helpen je de stappen die je moet zetten helder te krijgen waardoor de gestelde doelen bereikbaar worden.

Ondernemer zijn ben je niet van 9 tot 5. Ondernemer zijn ben je altijd. Maar dat geldt ook voor jou als privé persoon, als partner, vader of moeder, sporter of theaterbezoeker. Met andere woorden, je verandert niet als persoon als je de zaak verlaat en je woning instapt. Of andersom als je ’s morgens wakker wordt en je naar de zaak gaat. Daarom zullen je doelen zowel zakelijk als privé in elkaar overlopen waardoor ze onderdeel zijn van elkaar. Als je zakelijk problemen hebt neem je dit mee naar huis en als je privé problemen hebt heeft dit zeker invloed hebben op je zakelijke beslissingen.

Business coaching dus

Met andere woorden, wij helpen je met business coaching om deze zaken goed op een rijtje te krijgen. Hierdoor krijg je zowel privé als zakelijk meer rust. Business coaching is onze specialiteit.

Hoe pakken wij business coaching aan?

Wij beginnen met een oriënterend kennismakingsgesprek waardoor wij een beeld krijgen van je bedrijfskundige, organisatorische, juridische en privé situatie.

Wij gaan in op je businessplan, ondernemingsstructuur, financiële gegevens, stakeholders, samenwerkingspartners en personeel. Daarna nemen wij zeker de belangrijkste uitdagingen voor de komende tijd met je door. Dan is het van belang dat er een klik is tussen onze business coach en jou en dat er wederzijds vertrouwen is. Die klik moet er zeker zijn waardoor het zinvol is om zo’n belangrijk traject in te gaan. Ook wij willen zeker dat je slaagt waardoor jij succesvol of nog succesvoller wordt. Met andere woorden, onze business coaching is met name gericht om jou succesvol(ler) te krijgen.

Business coaching plan

Aan de hand van het kennismakingsgesprek stellen wij samen de doelen vast voor de korte, middellange en lange termijn en kennen daar prioriteiten aan toe. Dit vormt de basis van het coaching plan dat wij aan je zullen voorleggen. Hierdoor creëren we heldere uitgangspunten voor onze business coaching.

Duur van de business coaching trajecten

Wij werken met frequente bijeenkomsten. Je bent vrij in de keuze van de locatie. Wij gaan ervan uit dat deze business coaching bijeenkomsten niet langer dan 90 minuten per keer duren. Maar als er meer tijd nodig is, nemen we die zeker. Wij verzorgen onze coaching trajecten ook op zaterdag.

Agenda business coaching traject

Tijdens de business coaching bijeenkomsten nemen wij de bedrijfskundige, organisatorische, communicatieve en juridische ontwikkelingen, vraagstukken en uitdagingen van je onderneming door en toetsen dit aan de hand van het businessplan. Dat doen wij bij voorkeur aan de hand van je maandelijkse managementrapportages en het coaching plan. Ook zal als dat nodig is de privé situatie en de ontwikkelingen daarin een rol spelen.

Onze business coaching trajecten bestaan uit gemiddeld zes gesprekken. Uit de praktijk weten we dat er dan de beste resultaten bereikt zijn waardoor die ook verankerd worden in het leven van de ondernemer, zijn bedrijf en zijn privé omgeving. We werken niet met vaste contracten waardoor je de business coaching kunt stoppen wanneer je maar wilt.

agenda

Vanuit onze ervaring weten we dat business coaching altijd een persoonlijk element in zich heeft. Je bent namelijk 24 uur per dag ondernemer maar zeker ook privé persoon waardoor het vinden van een balans belangrijk is.

business coaching meeting

Business coaching dus

Wij helpen je met business coaching om deze zaken goed op een rijtje te krijgen waardoor je zowel privé als zakelijk een betere focus en meer rust krijgt. Business coaching is onze specialiteit. Ook op zaterdag verzorgen wij coaching trajecten.

Ondernemer zijn ben je niet van 9 tot 5. Ondernemer zijn ben je altijd. Maar dat geldt ook voor jou als privé persoon, als partner, vader of moeder, sporter of theaterbezoeker. Je verandert niet als persoon als je de zaak verlaat en je woning instapt. Of andersom als je ’s morgens wakker wordt en je naar de zaak gaat. Daarom zullen je doelen zowel zakelijk als privé in elkaar overlopen waardoor ze onderdeel zijn van elkaar. Als je zakelijk problemen hebt neem je dit mee naar huis en als je privé problemen hebt heeft dit zeker invloed hebben op je zakelijke beslissingen.

Waarom business coaching? De redenen voor business coaching nog even op en rijtje:

 • Opzetten en uitvoeren van het businessplan
 • Vinden van een passend bedrijfs- en verdienmodel
 • Je wilt een bedrijfsonderdeel kopen dat past bij je huidige activiteiten
 • Je wilt een herstructurering doorvoeren en zoekt daarom een klankbord
 • Vinden van passende financiering voor de bedrijfsactiviteiten
 • Aangaan van langdurige samenwerkingsafspraken met bijvoorbeeld leveranciers, partners en klanten
 • Opzetten van een werkzame en veilige (juridische en organisatorische) structuur van je onderneming
 • Aannemen en behouden van goed personeel en het opbouwen van een gemotiveerd team
 • Vinden van je eigen effectieve stijl van leiderschap en leidinggeven
 • Stellen van de juiste prioriteiten
 • Vinden van de juiste balans tussen je werk en je privéleven

Neem contact op om meer te weten te komen over onze mogelijkheden.

Onze werkwijze:

Hoe pakken wij business coaching aan?

Kennismakingsgesprek

Wij starten met een oriënterend gratis gesprek. Hiermee krijgen wij een beeld van je bedrijfskundige, organisatorische, juridische en privé situatie. Aan het einde van het gesprek zullen we moeten bepalen of de klik er is. Gaan we met elkaar door?

Coaching plan

Aan de hand van het kennismakingsgesprek en het akkoord voor samenwerking stellen wij de doelen vast voor de korte, middellange en lange termijn en kennen daar prioriteiten aan toe. Dit vormt de basis van het coaching plan zoals wij aan je zullen voorleggen en wat de basis zal vormen voor onze business coaching.

Frequente bijeenkomsten

Zodra jij je in het coaching plan kunt vinden gaan wij met het business coaching traject aan de slag. Wij werken met frequente bijeenkomsten van ca. 90 minuten per keer. Tijdens deze business coaching bijeenkomsten nemen wij de bedrijfskundige, organisatorische, communicatieve en juridische ontwikkelingen, vraagstukken en uitdagingen van je onderneming door en toetsen dit aan de hand van het businessplan. Dat doen wij bij voorkeur aan de hand van je maandelijkse managementrapportages en het coaching plan. Ook zal als dat nodig is de privé situatie en de ontwikkelingen daarin een rol spelen. Wij verzorgen coaching trajecten ook op zaterdag.

Maandelijkse managementrapportages

Indien je die nog niet hebt, helpen wij je de managementrapportages op te zetten en in te richten. Samen gaan wij na met welke doelstellingen je op koers ligt, of je prioriteiten in beeld blijven of bijgesteld moeten worden en tegen welke knelpunten je aanloopt. We zullen tijdens het business coaching traject dit continu blijven toetsen aan het businessplan. Maar ook een businessplan is maar een plan. Moet het bijgesteld worden dan is dat zo en zullen we dat zeker moeten doen. Maar erg belangrijk is te weten waarom er afgeweken wordt. Want daar kan je als ondernemer veel van leren.

Elke bijeenkomst sluiten wij af met taken en actiepunten voor de volgende bijeenkomst.

Aanvullende trajecten:

Naast business coaching verzorgen wij ook begeleiding van personen/bedrijven om te komen tot samenwerkingsverbanden. Dat kan zover gaan tot en met het sluiten van de contracten maar kan ook om begeleiding vanaf de zijlijn gaan en dienstbaar zijn als klankbord.

Contactformulier

Waar kunnen wij u mee helpen?