Waarom een business plan maken?

80% van de ondernemingen in Nederland beschikt niet over een goed businessplan. Waarschijnlijk hebben de meeste ondernemingen wel een verkoopplan, een budget of een target voor hun onderneming. Maar dat is zeker iets anders dan een businessplan waarin de strategische keuzes voor de middellange termijn wordt gemaakt.

Om tot een goed businessplan te komen is externe hulp essentieel.

Het belang van een business plan voor de onderneming

Een business plan is de leidraad voor een onderneming. Als ondernemer ben je gepassioneerd en gedreven met je vak bezig. De zaken gaan goed en je krijgt steeds meer werk met als gevolg hiervan ook meer personeel. Hoewel je nu al wordt opgeslokt door het bedrijf, ben je geneigd nog harder te gaan werken om de resultaten te verbeteren. Want ondanks de groei, kán het volgens jou beter. Maar is harder werken de oplossing en waar leidt dit uiteindelijk toe?? Een businessplan biedt uitkomst in deze situatie. Weten waar je naartoe gaat en tussentijds tijdig afwijkingen kunnen constateren. Afwijken is niet erg als je maar weet waar je afwijkt

Wat is een business plan?

Een businessplan is een hulpmiddel om de continuïteit en winstgevendheid van de onderneming zoveel als mogelijk te waarborgen. Het geeft daarom richting en sturing. Afwijkingen van het plan worden sneller gesignaleerd waardoor tijdig kan worden bijgestuurd. Het vermindert ad hoc beslissingen en geeft een leidraad waarop teruggevallen kan worden.

Heb jij extra hulp nodig met uw onderneming? Misschien is business coaching iets voor jou.

Het belang van een business plan voor stakeholders

Belang voor jouzelf

Het businessplan geeft inzicht in de marktpositionering van je onderneming en de sterktes en zwaktes van jouw organisatie. Hierdoor worden verbeterings- en groeimogelijkheden zichtbaar. Een businessplan dwingt met andere woorden om keuzes te maken. Het brengt jou en jouw onderneming op een kwalitatief hoger niveau. Het geeft focus en rust.

Belang van een businessplan voor de medewerkers

Het betrekken van de medewerkers bij het opstellen van het businessplan is daarom van essentieel belang. Het zorgt daardoor voor draagvlak en verhoogt de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers.

Belang van een businessplan voor financiers/investeerders

Wanneer je voor de verdere groei van de onderneming gelden wilt aantrekken door een beroep te doen op externe financiers, zal door deze partijen zeker gevraagd worden naar het businessplan. Er wordt veel waarde gehecht aan het hebben van en handelen naar een businessplan. Het ontbreken van een businessplan maakt daarom de mogelijkheid op het verkrijgen van een externe financiering nihil.

Everything starts with a good plan. A plan that is well-founded, in which the market has been investigated.

Alles begint daarom met een goed plan. Een plan dat goed onderbouwd is, waarin de markt onderzocht en beschreven is, wat de kansen en bedreigingen zijn, wat doen de concurrenten en met wie kun je gaan samenwerken? Hoeveel eigen geld kun je erin stoppen, willen familie of vrienden je helpen en heb je wel extern kapitaal nodig? En heb je waarschijnlijk wel extern kapitaal nodig, hoe kom je aan tafel met de juiste financiers? Je hebt dan zeker een goed onderbouwd en uitgewerkt plan nodig. Wij hebben dit soort trajecten al vaak begeleid en weten daarom welke mogelijkheden er zijn. Met andere woorden: neem contact op en en kom je wensen bespreken.

Onze werkwijze:

Wij beoordelen allereerst de aanwezige operationele plannen en vertalen dit naar een financieel plan en voegen alles bij elkaar in het uiteindelijke business plan. Daarna bekijken we welke financieringsoplossing het beste past en daarna gaan we in gesprek met de financiers. De doorlooptijd van het starten met de beoordeling tot en met het verkrijgen van de financiering bedraagt tussen de maand en drie maanden.

Neem contact op om meer te weten te komen over onze mogelijkheden.

Business case:

Paintkit

De business case Paintkit is een mooi voorbeeld hoe we twee vliegen in een klap hebben kunnen slaan. In de startfase is Paintkit opgepakt als project om de producten tot A merk producten te ontwikkelen en voor serieproductie klaar te maken. Het is begonnen met het maken van een goed business plan. Het vinden van de juiste producenten, distributeurs en financiers heeft uiteindelijk geleid tot een goed business model. Daarom zijn wij ook zelf gaan deelnemen.

De financiering is bijvoorbeeld een combinatie geworden van crowd funding, inkoopfinanciering op basis van verkoopcontracten en factoring. Een heel mooi voorbeeld hoe diverse financieringsvormen in combinatie en elkaar aanvullend kunnen worden opgezet.

business-case-image

Contactformulier

Waar kunnen wij u mee helpen?