Waarom een business plan maken?

80% van de ondernemingen in Nederland beschikt niet over een goed businessplan. Waarschijnlijk hebben de meeste ondernemingen wel een verkoopplan, een budget of een target voor hun onderneming. Maar dat is zeker iets anders dan een businessplan waarin de strategische keuzes voor de middellange termijn wordt gemaakt.

Om tot een goed businessplan te komen is externe hulp essentieel.

Ik wil hulp bij mijn business plan

Het belang van een business plan voor de onderneming

Een business plan is de leidraad voor een onderneming. Als ondernemer ben je gepassioneerd en gedreven met je vak bezig. De zaken gaan goed en je krijgt steeds meer werk met als gevolg hiervan ook meer personeel. Hoewel je nu al wordt opgeslokt door het bedrijf, ben je geneigd nog harder te gaan werken om de resultaten te verbeteren. Want ondanks de groei, kán het volgens jou beter. Maar is harder werken de oplossing en waar leidt dit uiteindelijk toe?? Een businessplan biedt uitkomst in deze situatie. Weten waar je naartoe gaat en tussentijds tijdig afwijkingen kunnen constateren. Afwijken is niet erg als je maar weet waar je afwijkt.

Wat is een business plan?

Een businessplan is een hulpmiddel om de continuïteit en winstgevendheid van de onderneming zoveel als mogelijk te waarborgen. Het geeft daarom richting en sturing. Afwijkingen van het plan worden sneller gesignaleerd waardoor tijdig kan worden bijgestuurd. Het vermindert ad hoc beslissingen en geeft een leidraad waarop teruggevallen kan worden.

Het belang van een business plan voor stakeholders

Belang voor jouzelf

Het businessplan geeft inzicht in de marktpositionering van je onderneming en de sterktes en zwaktes van jouw organisatie. Hierdoor worden verbeterings- en groeimogelijkheden zichtbaar. Een businessplan dwingt met andere woorden om keuzes te maken. Het brengt jou en jouw onderneming op een kwalitatief hoger niveau. Het geeft focus en rust.

Belang van een businessplan voor de medewerkers

Het betrekken van de medewerkers bij het opstellen van het businessplan is daarom van essentieel belang. Het zorgt daardoor voor draagvlak en verhoogt de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers.

Belang van een businessplan voor financiers/investeerders

Wanneer je voor de verdere groei van de onderneming gelden wilt aantrekken door een beroep te doen op externe financiers, zal door deze partijen zeker gevraagd worden naar het businessplan. Er wordt veel waarde gehecht aan het hebben van en handelen naar een businessplan. Het ontbreken van een businessplan maakt daarom de mogelijkheid op het verkrijgen van een externe financiering nihil.

Bedrijfsfinanciering

Afhankelijk van de fase waarin bedrijf zich bevindt

Er is niet één allerbeste financieringsvorm aan te wijzen. De financieringsvorm wordt daarom bepaald door de fase waarin een bedrijf zich bevindt. Tegenwoordig speelt bancair krediet nog steeds een belangrijke rol. Alternatieve financieringen komen echter steeds meer in trek. Wij helpen je bij het vinden van de juiste financieringsvorm. Een financieringsplan opstellen heeft zeer zeker meerwaarde. Daarom stellen wij dat je niet zonder kunt. Wij helpen je de beste financieringsvorm te vinden op basis van goede plannen. Ook daarom is een goed business plan het uitgangspunt.

Herstructurering

De definitie van herstructurering van een bedrijf:

Wanneer het dreigt mis te gaan bij een onderneming en de continuïteit in gevaar komt, is deskundige hulp zeker gewenst. De markt spreekt over herstructurering van bedrijven of gebruikt de term Recovery of Crisismanagement. Bij herstructurering wordt de inrichting of organisatie van een bedrijf gewijzigd. Dit kan, naast de hierboven genoemde reden ook vanwege fiscale redenen zijn, maar zeker ook vanwege groeipotentie en toekomstverwachtingen. We hebben de expertise om je te begeleiden met de herstructurering van je bedrijf. Ook hier is een goed business plan het uitgangspunt.

Startersbegeleiding

Waarom is startersbegeleiding zo belangrijk?

Een eigen onderneming! Daar dromen zeker heel veel mensen van. Redenen zijn er genoeg. Bijvoorbeeld een goede opleiding, het economische klimaat, het politieke speelveld, het hebben van een goed idee maar ook omdat een “baan voor het leven” bij een bedrijf lang niet meer vanzelfsprekend is. Maar hier geldt zeker dat ieder initiatief start met het maken van een plan. Een business plan zodat je weet wat je doelen zijn en je zeker ook weet waar je afwijkt en wat de reden daarvan is. Afwijken is niet erg als je maar weet waarom. Dan kun je nog tijdig bijsturen.

Everything starts with a good plan. A plan that is well-founded, in which the market has been investigated.

Alles begint daarom met een goed plan. Een plan dat goed onderbouwd is, waarin de markt onderzocht en beschreven is, wat de kansen en bedreigingen zijn, wat doen de concurrenten en met wie kun je gaan samenwerken? Hoeveel eigen geld kun je erin stoppen, willen familie of vrienden je helpen en heb je wel extern kapitaal nodig? En heb je waarschijnlijk wel extern kapitaal nodig, hoe kom je aan tafel met de juiste financiers? Je hebt dan zeker een goed onderbouwd en uitgewerkt plan nodig. Wij hebben dit soort trajecten al vaak begeleid en weten daarom welke mogelijkheden er zijn. Met andere woorden: neem contact op en en kom je wensen bespreken.

Onze werkwijze:

Wij beoordelen allereerst de aanwezige operationele plannen en vertalen dit naar een financieel plan en voegen alles bij elkaar in het uiteindelijke business plan. Daarna bekijken we welke financieringsoplossing het beste past en daarna gaan we in gesprek met de financiers. De doorlooptijd van het starten met de beoordeling tot en met het verkrijgen van de financiering bedraagt tussen de maand en drie maanden.

Neem contact op om meer te weten te komen over onze mogelijkheden

Ik wil hulp bij mijn business plan

Business case:

Paintkit

De business case Paintkit is een mooi voorbeeld hoe we twee vliegen in een klap hebben kunnen slaan. In de startfase is Paintkit opgepakt als project om de producten tot A merk producten te ontwikkelen en voor serieproductie klaar te maken. Het is begonnen met het maken van een goed business plan. Het vinden van de juiste producenten, distributeurs en financiers heeft uiteindelijk geleid tot een goed business model. Daarom zijn wij ook zelf gaan deelnemen.

De financiering is bijvoorbeeld een combinatie geworden van crowd funding, inkoopfinanciering op basis van verkoopcontracten en factoring. Een heel mooi voorbeeld hoe diverse financieringsvormen in combinatie en elkaar aanvullend kunnen worden opgezet.

Business case

Neem contact op om meer te weten te komen over onze mogelijkheden

Contactformulier

Ik wil graag contact.

Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met het verwerken van uw data door deze website.