MKB Management Services

Corona consult

MKB Management Services

Corona consult

Corona

Wij bieden ondersteuning aan bedrijven die door de Corona maatregelen hun focus (tijdelijk) moeten aanpassen.

Overheidsmaatregelen

De ondernemer helpen gebruik te maken van overheidsmaatregelen waar hij voor in aanmerking komt zoals investeringssubsidies en de noodmaatregel werktijdverkorting.

Inspelen op de huidige situatie

Het voeren van een strak liquiditeitsbeheer, waaronder een actief debiteurenbeheer (opzetten van een incassobeleid, eventueel gebruik maken van factoring of leasing), aflossingsplannen opstellen voor (langlopende) schulden, verkopen van bedrijfsonderdelen en het voeren van gesprekken met crediteuren. Tevens het aanvragen van uitbreiding van de bankfaciliteiten.

Organisatie op orde brengen

Aanpassen van de organisatiestructuur en de informatievoorziening, optimaliseren van het personeelsbestand en het toepassen van een strak financieel beheer.

Zwaar weer gesprekken

Overleg met de banken, uitstel vragen van betalingen aan de belastingdienst, overleg met stakeholders zoals klanten en leveranciers.

De wereld na Corona

De wereld na Corona ziet er anders uit. Bedrijven moeten hun activiteiten weer zoveel mogelijk oppakken. Maar Corona is ook een moment waarop je de kans hebt de toekomst anders in te vullen, nieuwe kansen te pakken, je focus te verleggen, samenwerkingen op te starten, andere markten te gaan bedienen, etc. Wij kunnen je helpen om deze vraagstukken helder te krijgen.

Ga naar de contactpagina en geef aan wat wij voor je kunnen betekenen. Wij werken op dit moment met consultgesprekken per telefoon en uitwerkingen per mail. Persoonlijke gesprekken zijn mogelijk maar alleen bij ons op kantoor en met inachtneming van de overheidsrichtlijnen.

Kopje koffie?

Wij nodigen je uit om een kop koffie te komen drinken en jouw plannen te bespreken.

Tariefstelling

Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos. Dit is tijdens de Corona crisis een telefoongesprek maar als de overheidsmaatregelen versoepelen dan hebben wij de voorkeur voor een persoonlijk gesprek bij ons op locatie. Wij hechten erg veel waarde aan deze persoonlijke kennismaking. Ontdek in dit persoonlijke gesprek hoe wij je kunnen helpen tijdens de crisis de kop boven water te houden en na de crisis weer zo snel mogelijk up and running te zijn.

Onze tariefstelling is afhankelijk van de opdracht. Wij kennen de volgende mogelijkheden:

  • We rekenen af op urenbasis. Ons uurtarief is € 97,50 per uur. De kilometervergoeding is € 0,60 per kilometer.

  • We komen een vaste projectprijs overeen waarbij de uit te voeren werkzaamheden en te bereiken doelen nauwkeurig worden omschreven.

  • We komen een maandbedrag overeen. Voor een aantal maanden worden vastgestelde werkzaamheden uitgevoerd en te bereiken doelen vastgesteld. Denk hierbij o.a. aan het fungeren als klankbord bij productlancering of aan een begeleidingsfunctie van een personeelslid die bij de productintroductie betrokken is. Tevens worden we ingezet voor het in de markt zetten van een product/dienst.