Doelstelling:
Hoe kom ik aan omzet?
Doelgroep:
Zelfstandigen op zoek naar opdrachten
Onderwerp:
De AIDA- en STAR-methode
USP:
Gebruik van deze methoden in je sollicitatiebrief

De AIDA methode, jezelf verkopen

Met de sollicitatiebrief moet je jezelf verkopen aan de opdrachtgever. Het doel van AIDA methode is ervoor te zorgen dat je brief opvalt tussen al die andere brieven, de interesse wekt van de lezer, het verlangen oproept met jou kennis te maken en dus jou uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

 • Aandacht trekken:
  Je zult de aandacht moeten trekken van de lezer. De brief moet een perfecte indruk maken, dus netjes verzorgd, geen spelfouten, goede adressering, vermelding van de functie waarop je solliciteert, alle benodigde inhoud en een originele en indruk makende inleiding bevatten;
 • Interesse wekken:
  Door de goede inleiding heb je de interesse van de lezer. Nu moet je die gewekte interesse gaan waarmaken door jouw unieke eigenschappen en prestaties en bereikte doelen uit te werken. Hiermee moet je je onderscheiden van de andere kandidaten en wek je nog meer interesse op bij de lezer;
 • Desire opwekken;
  De volgende stap is het opwekken van het verlangen om met jou af te gaan spreken, het oriënterende gesprek. Daarvoor moet je helder maken wat jij het bedrijf te bieden hebt in relatie tot de vraagstellingen in de vacaturetekst. Wat zijn jouw eigenschappen die voor het bedrijf interessant zijn en wat is het voordeel dat je het bedrijf hiermee biedt;
 • Actie nemen;
  Je wilt dat de opdrachtgever jou gaat uitnodigen voor een gesprek. Die laatste zin is dus uitermate belangrijk. Ken geen schroom maar geef aan wat je wilt, dus uitgenodigd worden.

DE STAR methode

Het kenmerk van de STAR methode is:

Gedrag uit het (recente) verleden is de beste voorspeller van gedrag in de toekomst

STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat.

Vaak wordt er nog een R achter geplaatst, de R van reflectie. Hierbij gaat het erom dat je de STAR methode niet goed kunt gebruiken zonder reflectie toe te passen. Je zult altijd willen leren van een situatie dus zal je altijd reflectie willen toepassen. Voor gebruik in een sollicitatiebrief heb je dit niet nodig of je wilt het gebruiken om aan te geven wat je geleerd hebt van de situatie die je beschrijft.

Je moet in je sollicitatiebrief voorbeelden geven van je gedrag dat te maken heeft met het functieprofiel. Daarmee wil je aantonen dat je geschikt bent voor de functie.

Een uitgewerkt voorbeeld:

Situatie:          Wat was er aan de hand?
Beschrijving van de situatie wat er aan de hand was. Als voorbeeld: Een boze klant wil de factuur niet betalen omdat hij ontevreden is over de werking van het product.

Taak:               Wat waren jouw taken?
Wat waren jouw taken tijdens de ontstane situatie. Op een rustige manier hebt ik hem uitgelegd dat de termijn van betalen is verstreken en hij niet binnen de gestelde termijn zijn klachten heeft bekend gemaakt. Hij werd alleen maar bozer en begon te schelden.

Activiteiten:    Wat heb je concreet gedaan en gezegd?
Beschrijven wat je hebt gedaan en gezegd om de situatie te behandelen. Bijvoorbeeld dat je begrip toont voor zijn probleem en dat je er op een normale manier met hem over wilt praten. Je maakt hem duidelijk dat als hij niet kalmeert je het gesprek zult beëindigen.

Resultaat:       Wat gebeurde er daarna?
De klant werd rustig en het gesprek kon op een normale manier worden voortgezet. Het probleem is opgelost door telefonische ondersteuning van de binnendienst.

Zorg ervoor dat je dit model in een paar korte zinnen gebruikt. Maak het niet te omslachtig. De voorbeelden die je geeft moeten aanleiding zijn om je uit te nodigen voor een gesprek. Nadere uitleg kan altijd in het gesprek plaatsvinden.

Hans de Jong

Author Hans de Jong

More posts by Hans de Jong

Leave a Reply