MKB Management Services

Interim management en vast personeel

MKB Management Services

Interim management en vast personeel

Interim management:

Wij werken met een klein netwerk van gespecialiseerde interim managers. Wij werken met name voor het MKB en kunnen je helpen in de volgende situaties:

  • Tijdelijke vervanging bij uitval van leidinggevenden met name als het gaat om algemeen of financieel management;

  • Begeleiding van en leiding geven aan een transitie traject;

  • Voorbereiden en uitvoeren van reorganisaties en herstructureringen;

  • Coachen van directie en management team leden;

  • Klankbord functie voor eigenaren, directies en management team leden.

Onze werkwijze:

Na telefonische intake en wederzijdse overtuiging dat er ruimte is voor een persoonlijke kennismaking, maken we een afspraak bij ons op kantoor. In dat gesprek gaan we in op de behoefte die er is aan ondersteuning en wat wij kunnen betekenen om die behoefte in te vullen. Wij werken met een klein netwerk van specialisten en zullen na het intakegesprek en het duidelijk worden wat er precies verwacht wordt de juiste kandidaat voorstellen.
Na een persoonlijke kennismaking met de kandidaat en wederzijds akkoord kunnen we snel starten.

De opdracht:

Wij werken met een duidelijke opdrachtomschrijving met probleemstelling en te realiseren resultaat om vooraf zekerheid en duidelijkheid te geven waarvoor we gezamenlijk gaan. Je weet bij ons exact welk resultaat we nastreven en welke termijn we daarvoor denken nodig hebben. Duidelijkheid vooraf.

Tariefstelling:

Afhankelijk van de inhoud van de opdracht en de verwachtte looptijd zal de tariefstelling liggen tussen de € 100,= en € 150,= per uur plus € 0,60 p/km.

We werken geregeld met een fixed fee voor een opdracht waarbij het urencriterium niet speelt maar het eindresultaat van belang is. Ook hier is een duidelijke opdrachtomschrijving en verwacht resultaat het uitgangspunt.

Unieke manier van werken in de zoektocht naar vast personeel:

Ook voor je zoektocht naar vast personeel kunnen wij je van dienst zijn door onze samenwerking met een gespecialiseerde partij. Deze partij werkt op een unieke manier om personeel te vinden en te laten reageren. Maar uiteindelijk ben je uiteraard zelf degene die tot uitnodigen van de kandidaten besluit. Je houdt zelf het roer in handen maar besteedt het werk uit.