MKB Management Services

Productlancering – De juiste groei voor een professionele organisatie

MKB Management Services

De juiste groei voor een professionele organisatie

Productlancering

De introductie van nieuwe producten legt een fors beslag op de organisatie. Hierdoor moeten deze trajecten goed begeleid worden. Waarschijnlijk zijn er (tijdelijke) personeelsuitbreidingen nodig. Ook trajecten van bedrijfsuitbreidingen en samenwerkingen passen vaak niet in de huidige bedrijfsinrichting. Extern advies of begeleiding is dan waarschijnlijk noodzaak. Wij zijn voor dit soort trajecten beschikbaar en hebben ruime ervaring om een goede afloop te borgen.

Uitvinding of goed idee

We hebben geregeld te maken met mensen die een uitvinding hebben gedaan of een goed idee hebben. Maar het in de markt kunnen zetten is een andere vraag. Het begint natuurlijk allemaal met het beoordelen of het idee of product een kans van slagen heeft. Marktonderzoek, financiële haalbaarheid, productiemogelijkheden, afzetkanalen, allemaal zaken die van belang zijn voordat de “go or no go” gegeven kan worden. Wij begeleiden dit soort trajecten en soms gaat dit zover dat er patenten worden gelegd.

Onze werkwijze:

Kom je productlancering idee/plan uitleggen en geef ons de kans kritisch te zijn. Wij kunnen dan aangeven of wij je kunnen helpen om je plannen te realiseren. Met andere woorden, bel ons en maak een afspraak.

Vragen die je kunt hebben:

  • Je wilt verder uitbreiden omdat je een nieuwe product wilt introduceren, maar hoe ga je dit doen? Personeel aannemen of met ZZP’ers werken?

  • Je wilt een samenwerking aangaan met een ander bedrijf en wilt dit contractueel goed vastleggen. Maar hoe doe je dat?

  • Je bent al een tijdje bezig met dat ene geweldige idee, maar hoe zet je dit in de markt?

  • Je bent in loondienst maar wil toch dat product lanceren. Hoe pak je dat aan?

  • Lanceren van een product is leuk, maar dat kost geld en hoe vind je partijen die je kunnen helpen?

  • De basis van het lanceren van een product is het maken van een business plan. Dit heb je nodig om je eigen doelstellingen vast te leggen en te meten maar ook om aan een financiering te komen. Hoe vind je hulp voor het maken van een business plan?

Kopje koffie?

“Je bent op zoek naar een zzp’er. Download de profielbeschrijving van de functie en wij zoeken mee, kosteloos.”

Tariefstelling

Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos. Dit kan een telefoongesprek zijn, maar wij hebben de voorkeur voor een gesprek op onze locatie. Wij hechten erg veel waarde aan deze persoonlijke kennismaking. Ontdek in dit persoonlijke gesprek hoe wij je kunnen helpen (weer) succesvol te worden.

Onze tariefstelling is afhankelijk van de opdracht. Wij kennen de volgende mogelijkheden:

  • We rekenen af op urenbasis. Ons uurtarief is € 97,50 per uur. De kilometervergoeding is € 0,60 per kilometer.

  • We komen een vaste projectprijs overeen waarbij de uit te voeren werkzaamheden en te bereiken doelen nauwkeurig worden omschreven.

  • We komen een maandbedrag overeen. Voor een aantal maanden worden vastgestelde werkzaamheden uitgevoerd en te bereiken doelen vastgesteld. Denk hierbij o.a. aan het fungeren als klankbord bij productlancering of aan een begeleidingsfunctie van een personeelslid die bij de productintroductie betrokken is. Tevens worden we ingezet voor het in de markt zetten van een product/dienst.