Productlancering

Bedrijf starten of product lanceren:

Laat je goed informeren en vraag hulp van ondernemers die het zelf ook allemaal hebben meegemaakt en van gemaakte fouten hebben geleerd. Een goed begin is niet alleen het halve werk, het is de basis voor succes. Start met het maken van een business plan. Dit is de marsroute voor de komende tijd. Afwijken is niet erg maar dan moet je wel weten waar je afwijkt.

Ondernemen en groeien:

Ook als je al lang(er) succesvol onderneemt, kun je voor lastige vragen komen te staan. Bijvoorbeeld door veranderingen in de bedrijfsvoering of bij uitbreiding van de onderneming. Productlancering legt een enorm beslag op de organisatie. Zorg dat dit niet ten koste gaat van de andere activiteiten.

Samenwerken:

Een joint venture, een samenwerkingscontract, leverancier / afnemer constructie, allemaal zaken die mogelijk zijn maar allemaal met hun voor- en nadelen. Een verkeerde keus kan zorgen voor teleurstellingen. Laat je goed informeren en vraag hulp.

Onze werkwijze bij productlancering:

De introductie van nieuwe producten legt een fors beslag op de organisatie waardoor deze trajecten goed begeleid moeten worden. Waarschijnlijk zijn er (tijdelijke) personeelsuitbreidingen nodig. Ook trajecten van bedrijfsuitbreidingen en samenwerkingen passen vaak daarom niet in de huidige bedrijfsinrichting. Extern advies of begeleiding is met andere woorden noodzaak. Wij worden voor dit soort trajecten vaak ingezet en hebben ruime ervaring om een goede afloop te borgen.

Onze werkwijze:

Kom je idee/plan uitleggen en geef ons de kans kritisch te zijn. Wij kunnen dan aangeven of wij je kunnen helpen om je plannen te realiseren.

Nieuw product, idee, uitbreidingen, samenwerkingen

Wij hebben geregeld te maken met mensen die een uitvinding hebben gedaan of een goed idee hebben, maar die niet weten hoe ze dit in de markt kunnen zetten. Het begint daarom allemaal met het beoordelen of het idee of product een kans van slagen heeft. Marktonderzoek, financiële haalbaarheid, productiemogelijkheden, afzetkanalen, allemaal zaken die in een business plan worden opgenomen en die van belang zijn waardoor de “go or no go” gegeven kan worden.

Neem contact op om meer te weten te komen over onze mogelijkheden.

Vrijblijvende kennismaking:

Wij worden zelf enthousiast als we met mensen in contact komen die bruisen van energie en grote plannen hebben. Maar wij weten ook dat als je in het begintraject fouten maakt er vaak geen weg terug is waardoor het prachtige idee dat je hebt doodbloed. Een goed begin is daarom zeker de basis voor succes.

Kom een kop koffie drinken en vertel ons wat je plannen zijn. Is er een klik en hebben we geloof in je plannen en zijn we overtuigd van gezamenlijk succes dan gaan we aan de slag. Met andere woorden, bel ons en maak een afspraak

afbeelding contact

Business cases:

Een schilder heeft met zijn compagnon een innovatief idee ontwikkeld voor een tweetal nieuwe producten. Gezamenlijk hebben we patenten gelegd, zijn we de markt gaan onderzoeken en hebben we ingangen gevonden voor wereldwijde introductie van de producten.

Een timmerman is met een idee gekomen gebaseerd op verwerking van accu’s in meubelstukken voor het opladen van apparatuur. We zijn bezig om deze producten in de markt te zetten.

Een eigenaresse van een salon voor lichaamsverzorging wil haar dochter in de zaak opnemen. Een plan van aanpak gemaakt, verantwoordelijkheden uitgewerkt gebaseerd op sterkten en zwakten en voorbereidingen getroffen voor uitbreiding naar andere steden.

Diverse andere ondernemers geholpen met introductie van hun producten, verzorgen van financiering, tijdelijke klankbordfunctie tijdens veranderingen en uitbreidingen, producent / afnemer constructies begeleidt naar structurele samenwerkingen.

Contactformulier

Waar kunnen wij u mee helpen?